Spelling

Het Sranantongo is voornamelijk een spreektaal, maar nu de taal steeds meer geschreven wordt, is het nodig om het samen eens te worden over een standaard manier van spellen. In 1986 zijn er officiële spellingsregels opgesteld voor het Sranan. Die vormen de basis voor de spelling die wij hanteren in het woordenboek. Dus: Skrifi Sranantongo bun! Maar wat is de juiste manier om het Sranan te spellen? Laat ons het op een rijtje zetten.

Lees wat Hermine Haman schrijft over spelling Kruderi nanga Krutu (21 september 2020) Lees ook: Interview: Hermine Haman over srefidensi, spelling en verbondenheid in taal – Stemmen van Afrika