Correcte spelling

Het Sranantongo kent de volgende letters: A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y (De letters C, J, Q, V, X en Z worden niet gebruikt.)

Klinkers

De belangrijkste klinkers zijn de a, e, i, o en u.

a als in apra
e
als in ede
i
als in winti
o
als doro
u
als in udu

Daarnaast zijn er ook nog enkele klinkers met een accent:

è als in sèm en bèl
ò
als in tòf en dòk
ô
als in pôti

Tweeklanken

Tweeklanken zijn combinaties van klinkers.
Tweeklanken met
y:

ay als in dray / taygi
ey
als in dey / leysi
oy
als in moy / koyri
uy
als in buy / muyti

Tweeklanken met W:

aw als in law / kawna
ew
als in lew
ow
als in frow / skowtu

Combinaties

In sommige woorden worden letters gecombineerd om een nieuwe klank te vormen:

ty als in tyari / tyopu / batyaw
dy als in dya / dyonko / kodya
sy als in syatu / syen / kasyu
ny als in nyan / nyun / manya
ng als in nanga / angisa / ingi

Lees wat Hermine Haman schrijft over spelling Kruderi nanga Krutu (21 september 2020) Lees ook: Interview: Hermine Haman over srefidensi, spelling en verbondenheid in taal – Stemmen van Afrika