znw (zelfstandig naamwoord)

Zelfstandig naamwoorden geven meestal concrete dingen aan, zoals oso 'huis', bon 'boom', en aleysi 'rijst'. Het kunnen ook abstracte concepten zijn zoals krakti 'kracht' of lobi 'liefde', en namen zoals Sranan 'Suriname' en apuku 'bosgeest'. In het Sranantongo weet je of iets een zelfstandig naamwoord is als je er de lidwoorden wan of a voor kan zetten.

wan oso 'een huis'
a aleysi 'de rijst'
a krakti 'de kracht'

Een zelfstandig naamwoord kan ook het onderwerp zijn van een werkwoord:

Sranan abi furu bon. 'Suriname heeft veel bomen.'