vw (voegwoord)

Voegwoorden verbinden verschillende zinnen of zinsdelen. Daarom zie je ze staan op het begin van een zin:

Sensi esde mi abi ber'ati. 'Sinds gisteren heb ik buikpijn.'
Solanga sopi de, den man o tan na un tapu. 'Zolang er drank is, zullen de mannen hier blijven.'
Baka dati Ernie doro. 'Daarna kwam Ernie.'

Of tussen twee zinsdelen in:

Yu denki taki yu o man du en? 'Denk je dat je het kunt doen?'
A pikin furu a kan nanga watra te a lon abra. 'Dat kind vulde de kan met water totdat hij overliep.'