tw (tussenwerpsels)

Tussenwerpsels zijn woordjes die helemaal op zichzelf staan en geen verband houden met de rest van de zin. Het kunnen begroetingen zijn, uitroepen van verbazing of blijdschap, of woordjes waarmee je iemand's aandacht vraagt:

morgu 'goedemorgen!'
ke pôti 'och arme!'
urey 'hoera!'
gowe 'ga weg!'
pardon 'pardon'