lw (lidwoord)

Een lidwoord gebruik je om bepaaldheid aan een naamwoord toe te kennen. Het Sranan gebruikt de volgende lidwoorden:

wan 'een'
a 'de, het' (enkelvoud)
den 'de' (meervoud)