hww (hulpwerkwoord)

Hulpwerkwoorden in het Sranantongo gaan vooraf aan het hoofdwerkwoord (ww) om wat extra's uit te drukken. Het zijn vaak korte woordjes als man 'kunnen', sa 'zullen', wani 'willen', musu 'moeten', ben (verleden tijd), e (tegenwoordige tijd):

Mi ben de na at'oso. 'Ik was in het ziekenhuis.'
A president mus' dini a folku. 'De president moet het volk dienen.'
Te wan sma dofu, a no man yere. 'Als iemand doof is, kan hij niet horen.'
Yu no sa man koti a trobi disi. 'Je zal dit probleem niet kunnen oplossen.'