bw (bijwoord)

Een bijwoord beschrijft de manier waarop iets gebeurt in de zin.

A kmopo na pranasi kibrifasi. 'Stiekem verliet hij de plantage.'
A man taki a tori krin. 'De man heeft dat geval duidelijk uitgelegd.'

Het kan ook iets zeggen over een bijvoegelijk naamwoord:

Den man e bow kefalek bigi oso. 'De mannen bouwen geweldig grote huizen.'