aanspr (aanspreekvorm)

Een aanspreekvorm is een woord waarmee je iemand benoemd wanneer je die persoon aanspreekt. Dit een titel zijn (bijv. masra 'meester'), of de relatie die de persoon tot jou heeft (bijv. dada 'tante').