Nederlands

In 1667 nam Nederland de kolonie over van de Engelsen. Vanaf dat moment begon het Sranantongo veel woorden uit het Nederlands over te nemen.

alata 'rat'
asranti 'brutaal'
fanowdu 'nodig'
foroysi 'woonkamer'
frak 'heel veel'
kakumbe 'kin, kaak'
kapelka 'vlinder'
koto 'rok'
koyri 'reizen, wandelen'
per 'peertje, lamp'
prasara 'omheining'
pranasi '(oude) plantage'
span 'spannend'
srafu 'slaaf'
waran 'warm'
winti 'wind, winti'

TIP Klik op een woord om deze te bekijken in het woordenboek en ontdek waar het woord precies vandaan komt!